ธนชาตรถแลกเงิน

ธนชาตรถแลกเงิน

ธนชาตรถแลกเงินบริการสินเชื่ออนุมัติไว
เงินเดือนผู้กู้
9,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 15% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

ข้อมูลสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินมีอะไรบ้าง

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงินเป็นสินเชื่อของธนาคารทหารไทยธนชาตที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการเงินและการปล่อยสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจและการประกอบอาชีพ โดยสินเชื่อรถธนชาตมีจุดเด่นคือเป็นสินเชื่อรถแลกเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าการขอสินเชื่อกับธนาคาร ttb ใช้เวลากี่วันอนุมัติ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของสินเชื่อรถแลกเงินของธนาคารทหารไทยธนชาตขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินมีขั้นตอนที่รวดเร็วและอนุมัติไวภายใน

30 นาทีนอกจากนี้แล้วสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินเมื่อผ่านการอนุมัติแล้วสามารถที่จะรับเงินสดทันทีและไม่ต้องจอดรถทิ้งไว้ซึ่งจะทำให้เรามีรถขับไว้ใช้งานตามปกติ

เอกสารการสมัครธนชาตรถแลกเงินมีอะไรบ้าง

หลังจากที่เราทราบว่าสินเชื่อรถยนต์ธนชาตอนุมัติกี่วันแล้ว หากเราต้องการที่จะนำรถมาเข้าไฟแนนซ์ธนชาต ผู้ที่จะขอสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ มีอายุระหว่าง 20-65 ปี โดยผู้ขอสินเชื่อรถแลกเงิน ttb จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 9,000 บาทและรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินต้องมีอายุของรถไม่เกิน 16 ปี ผู้ขอสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินต้องมีการเตรียมเอกสารตามเงื่อนไขในการสมัคร

สินเชื่อรถยนต์ธนชาตดังนี้ เอกสารยืนยันตัวตนที่เป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 3 ชุด เอกสารรับรองรายได้ที่เป็นสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนฉบับล่าสุด สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมทั้งบัญชีหน้าแรกที่จะใช้รับเงินโอนหลังจากผ่านการประเมินราคารถธนาคารธนชาตและผ่านการอนุมัติสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินแล้ว และเอกสารที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องยื่นให้กับธนาคารธนชาตสินเชื่อรถยนต์คือเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในการสมัครขอสินเชื่อโดยจะต้องมีชื่อผู้ครอบครองรถตรงกับผู้ขอสินเชื่อรถแลกเงิน

ติดต่อสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินได้ทางช่องทางไหนบ้าง

หากต้องการที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินว่ามีการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยอย่างไรหรือต้องการทราบข้อมูลอื่นๆของสินเชื่อรถแลกเงินผู้ขอสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นของธนาคารธนชาตสินเชื่อรถยนต์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือถ้าต้องการพูดคุยกับพนักงานของสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินเราสามารถที่จะโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข call center สินเชื่อรถยนต์ธนชาตโทร 1482 ได้ตลอดเวลาหรือจะโทรเข้าศูนย์บริการสินเชื่อรถยนต์ธนชาตโทรศัพท์  026437000 ก็ได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สินเชื่อเป็นต่อให้วงเงินสูง เติมเต็มทุกความต้องการ
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
21-65 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 2 ล้านบาท
สินเชื่อสแนปแคช สมัครกู้ได้ผ่านออนไลน์ เอกสารน้อย
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท
Scroll to Top